Wednesday, 17 December 2014

171214


150814 - 060914 Tokyo, Chiba, Saga and Fukuoka

Venue
The National Museum of Modern Art Tokyo: 3-1 Kitanomarukoen, Chiyoda, Tokyo
Tokyo Disney Sea: 1-13 Maihama, Urayasu, Chiba
Dazaifu Tenman-gu: 4-7-1 Saifu, Dazaifu, Fukuoka
Tosu Stadium: 812 Kyomachi, Tosu, Saga